اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص تهیه و تدارک کود شیمیایی با حضور مدیریت محترم سازمان تعاون روستایی گیلان مهندس جعفرپور و مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان مهندس همتی و نمایندگان اعزامی از معاونت بهبود و تولیدات سازمان چای کشور مهندس فرهادی و علی نیا و خلیلی و مدیر عامل اتحادیه چایکاران غنچه های طلایی شمال مهندس فرشید محبی و اعضای هیئت مدیره اتحادیه مهندس رمضانی ،رحمانی ،بخشی پور و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی چایکاران استان گیلان و عاملین و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی باغات چای در کارخانه چایسازی سپیدرود رشت تحت اختیار اتحادیه چایکاران غنچه های طلایی شمال کشور در ساعت 10 روز یکشنبه 1401/06/20 برگزار شد