اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
 
مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بیان کرد:
در روز پنجشنبه مورخ ۲۴ شهریور ماه در طی بازدید اقای مهندس ملازاده(عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی) با همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان و نحوه فعالیت آنان آشنا شد و رهنمود هایی جهت بهبود امور بیان فرمودند.