اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از بازدید همکاران مالی ستاد از بخش مالی استان خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود:

صبح روز چهارشنبه 30 شهریور ماه سالجاری همکاران مالی ستاد ضمن بازدید از بخش مالی این مدیریت به روند اجرایی این بخش نظارت و همچنین به بررسی اسناد مالی پرداختند.