اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید معاون محترم وزیر از اراضی و سازه نمایشگاه نهاده های کشاورزی شرکت در البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: جناب آقای دکتر خیام نکویی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در معیت دکتر مخبر و هیات همراه از اراضی و سازه نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان البرز بازدید نمودند.