اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه کمیسیون معاملات استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور مصوبه برگزاری تجدید مناقصه حمل داخلی اعضاء کمیسیون معاملات استان تشکیل جلسه داده و تصویب گردید با توجه به مجوز صادره از سوی مدیریت تخصصی نسبت به برگزاری تجدید مناقصه اقدامات لازم معمول گردد. 

 

کلمات کلیدی : کمیسیون معاملات