اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در خصوص صدور 60000 تن معادل 408873 عدد حواله الکترونیک در شش ماهه نخست  سال 1401 خبر داد.

مهندس همتی  با بیان اینکه در سال 1401  توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان تعداد 408873 عدد حواله الکترونیک صادر گردیده اما تعداد 242528 عدد معادل 37000 تن توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در سطح  استان به کشاورزان از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی تحویل گردیده است و امید است در سال زراعی پیش رو این عملکرد بهبود یافته و در ترویج نهاده های کشاورزی بین کشاورزان تلاش بیشتری صورت پذیرد .