اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بیان کرد:فروش و توزیع   120 تن انواع کود تحویل به عاملین در سطح شهرستانهای استان در شهریور ماه که 120 تن آن مستقیما از مبادی به انبارهای کارگزاران ارسال شده است