اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 93  هزار تن کود کشاورزی در 6 ماهه نخست سال جاری در سطح این استان خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

از 93 هزار تن کودهای کشاورزی پر مصرف تامین شده برای بخش کشاورزی استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 80 هزار تن آن شامل کودهای ازته،فسفاته و پتاسه از طریق 270 کارگزار توزیع فعال در سطح 22 شهرستان مازندران شامل کارگزاران بخش خصوصی ،اتحادیه ها و تعاونی های روستایی ،تعاونی های تولید و شرکت های خدمات مشاوره ای فنی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی استان مازندران توزیع شد. وی اضافه کرد در راستای استفاده کودهای کشاورزی توسط جامعه هدف استان مازندران ،تمامی مراحل تامین و توزیع کودهای کشاورزی از طریق سیستم هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی و  با صدور حواله الکترونیک از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی دهستانها صورت می گیرد