اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در شهریور ماه 173 تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران بین کشاورزان متقاضی در شهرستان طبس توزیع شد.

مهدی نوفرستی افزود: از این میزان 163 تن کود اوره و 10 تن کود فسفاته و پتاسه بوده است.

 

اخبار برگزیده