اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری جلسه با حضور مدیر،معاون و کارشناس حراست که در خصوص تامین کود سال زراعی در سالن دفتر مدیریت روز یکشنبه مورخ 10 مهرماه برگزار شد، خبر داد.