اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

فرماندار شهرستان بوئین و میاندشت به همراه مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، با حضور در شرکت خدمات حمایتی استان ، با مدیر استان دیدار و گفتگو کردند‌.در این دیدار، بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات کشاورزی تامین نهاده های کشاورزی شهرستان انجام شد.