اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در مهر ماه 1401 توانسته ایم 500 کود فسفات گرانوله 13% مصرفی کشاورزی استان اصفهان را تامین نماییم

کلمات کلیدی : توزیع کود فسفاته اصفهان
اخبار برگزیده