اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در هفت ماهه ابتدای 1401 توانسته ایم میزان2000 تن انواع کودهای مصرفی کشاورزی استان اصفهان شهرستان برخوار را تامین نماییم

کلمات کلیدی : توزیع کود اصفهان
اخبار برگزیده