اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در هشت ماهه ابتدای 1401 توانسته ایم میزان8000 تن ک انواع کود های فسفاته سهمیه 1401 استان اصفهان را تامین نماییم

کلمات کلیدی : تامین کود اصفهان