اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید ماهانه مهندس نودهقان کارشناس امور استانها جهت بررسی اسناد مالی،رفع مغایرت موجودی برداری و سامانه پایش در روز چهارشنبه مورخ 9 آذر ماه خبر داد.