اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

 سید صمدضیائی مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان ، ازبازدید مشترک مهقانی مدیربازرسی و ارزیابی عملکردسازمان و ناظری معاون مدیریت زراعت و نماینده این شرکت  در راستای بررسی وضعیت نحوه توزیع کودهای پایه در مراکز جهاد کشاورزی و کارگزاری های توزیع کود در  شهرستانهای استان خبرداد.

اخبار برگزیده