اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان: 40 تن انواع کودهای(20 تن اوره ،20  تن سوپرفسفات تریپل جهت توزیع بین بهره برداران شهرستان سیاهکل به مقصد کارگزاران شهرستان ارسال گردیده است

وی افزود:مقدار کودهای تامین شده توسط کارگزاران رسمی شرکت و با حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع می گردد.