اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

 سید صمد ضیائی مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان ،  از ابتدای سال جاری تاکنون  در قالب عقد تفام نامه خدمات سفارشی و آزمایشگاهی آب و خاک،280 مورد نمونه آب و خاک به باشگاه کشاورزان تحویل گردید و 15 بازدید حضوری از مزارع و باغات انجام شد.