اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، میزان ۱۰۰۶۷ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به منظور تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز کشاورزان استان لرستان تامین و ارسال گردید.