اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتنی کشاورزی  استان گلستان

 سید صمد ضیاپی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان، وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه به استان گلستان و در جمع خبرنگاران گفت: قطب امنیت غذایی کشور بوده و از ستون های محکم در تولید غذا در کشور به شمار میرود. استان گلستان رتبه اول کشاورزی قراردادی را به خود اختصاص داده است به صورت شاخص در صنعت طیور در کشور یک ماه تامین پروتئین سفید کشور بر عهده استان گلستان است و بالغ بر ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در سال دارد. ️از فعالیت های محوری در دولت سیزدهم کشاورزی قراردادی بوده است از ابتدای دولت این فعالیت شروع شد و سال گذشته به صورت نمونه در کشور عملیاتی شداوج  استقرار کشاورزی قراردادی را در کشور را با توجه به رفع موانع با حضور اتحادیه ها و بخش خصوصی شاهد خواهیم بودحوزه صنایع تبدیلی نیز در استان گلستان فضای کاری وجود دارد؛ از سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی در استان گلستان دعوت می‌کنیم تا در این زمینه سرمایه گذاری کنند.