اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

محمد حسن زارعیان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با حضور در محل اداره تعاون روستایی شهرستان ابرکوه با معاونت این اداره جلسه ای برگزار نمود. در این جلسه مشکلات مربوط به کارگزاری های تعاون روستایی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.


اخبار برگزیده