اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: با توجه به اهمیت تغذیه گیاهی در جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی دربهمن ماه  سال جاری مقدار 4473 تن ازته ، 99 تن فسفاته و 140 تن فسفاته  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از طریق شبکه کارگزاران بر اساس حواله الکترونیکی در بین کشاورزان توزیع شده است.

محمدحسینی در ادامه افزود : با توجه به اهمیت کود برای تغذیه گیاه که موجب افزایش محصول و حفظ حاصلخیزی خاک می شود کشاورزان باید از بهترین زمان کوددهی به محصولات خود آگاه باشند و این شرکت آمادگی دارد بر اساس حواله الکترونیکی صادره از مدیریت های جهاد کشاورزی نسبت به تامین کود مورد نیاز تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.


اخبار برگزیده