اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از بازدید کمیته پایش از کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان سلماس (4 مورد) مورخ 26 بهمن ماه سال جاری خبر داد. علیرضا قربانی با اعلام این مطلب افزود: در این بازدید که توسط کمیته پایش استان انجام گردید ضمن بازدید از انبار کارگزاری، در خصوص رعایت مسائل فنی و توزیع انواع کودهای شیمیایی ازته، پتاسه و فسفاته توصیه های لازم ارائه گردید. 

 
اخبار برگزیده