اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

تقدیر از عملکرد مطلوب مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در جهت پشتیبانی از تولید و تامین و توزیع به موقع کود شیمیایی در شهرستان نقده توسط جناب آقای مهندس علی زنجانی حسنولیی نماینده محترم مردم شریف نقده انجام شد.