اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع بیش از 75 تن انواع کودشیمیایی در فروردین ماه سال جاری در شهرستان باخرز خبر داد.

مهندس عطایی نقش کودهای شیمیایی را در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی بسیار مهم دانست و افزود: با عنایت به تدارک و تأمین به موقع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1401، میزان 75 تن انواع کود شیمیایی در فروردین ماه سال جاری به کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در شهرستان باخرز جهت توزیع بین بهره برداران تحویل گردید.

 

اخبار برگزیده