اخبار

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

سید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، مهندس ملازاده معاون محترم فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در معیت دکترپور رمضان مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانها و بحیرایی مدیر امور ماشین های کشاورزی از کارخانه بوجاری بذر انبار قرق این شرکت بازدید نمودند و از نزدیک در جریان فرآیند سرویس و راه اندازی کارخانه بوجاری بذر قرار گرفتند در این بازدید مهندس ملازاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی ضمن تشکر از مدیریت  و تیم فنی  و بازرگانی  استان گلستان در امر تولید و توزیع  بذور گندم،  مسائل و مشکلات و ارائه پیشنهادات مطالبی را در خصوص کیفیت بوجاری و اصلاح بذور و همچنین ضدعفونی و چیدمان کیسه ها  در انبار بذر مطالبی مطرح کردند و تاکید کردند. : ما خیلی بیشتر از سایر  بخش های خصوصی  در تولید بذر  گندم باید  به رعایت مسائل  فنی و .. . اهمیت دهیم.