اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ارسال نمونه کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد:

مهندس همتی افزود:در راستای استقرار نظام کنترل کیفی نمونه کود شیمیایی ارسالی از پویا تدبیر فراست به مقدار 200 تن که در انبار آستانه اشرفیه تخلیه و بر اساس  دستورالمعل های نمونه برداری به آزمایشگاه با حضور نماینده شرکت در مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

 

اخبار برگزیده