اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از سفر رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور دکتر افلاطونی به استان آذربایجان غربی مورخ 27 اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.