اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از برگزاری جلسه بررسی و تعیین میزان نیاز کودی یارانه ای استان  آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۲  بر اساس الگوی جدید کشت با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه ،  معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان  و مدیر شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی  در محل دفتر مدیریت  مورخ 1402/3/3 خبر داد.