اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در دو ماهه ابتدای 1402 توانسته ایم 200 تن انواع کودهای شیمیایی سهمیه کشاورزی استان اصفهان شهرستان نطنز را توزیع نماییم

کلمات کلیدی : تامین کود اصفهان