اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی  از ارسال 1445 تن انواع کود شیمیایی (1380تن کود اوره، 25 تن فسفات آمونیوم،  10 تن سولفات پتاسیم، 10تن سوپرفسفات تریپل و 20 تن کلرورپتاسیم) به شهرستان مهاباد  طی دو ماه ابتدایی 1402 خبر داد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  افزایش داشته است.