اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس رسولی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و هیأت همراه با استقبال مهندس عطایی مدیریت استان به منظور افتتاح کارخانه سولفات پتاسیم، بازدید از انبارها، سخنرانی در همایش مالی سراسر کشور، جلسه با تولید کنندگان برتر استانی و ... وارد مشهد مقدس شد.

 

اخبار برگزیده