اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

نخستین واحد تولید کود سولفات پتاسیم در شرق کشور یا حضور مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای کشاورزی، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی، ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و دیگر مسئولین کشوری و استانی در شهرک صنعتی چرم شهر مشهد بهره برداری شد.

 

اخبار برگزیده