اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس رسولی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور در خراسان رضوی از انبارهای این استان بازدید کرد.

لازم به ذکر است در این بازدید دکتر قنبری ریاست و معاونین سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و دیگر مسئولین استانی مهندس رسولی را همراهی نمودند.

مهندس عطائی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در این بازدید به بیان گزارشات مربوطه پرداخت.

 

اخبار برگزیده