اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس رسولی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور در همایش مسئولین مالی با اشاره به اهمیت این واحد اظهار داشت: مدیر و مسئول مالی فردی ست که مسئولیت مالی و حسن اجرای امور را برعهده دارد و بایستی علاوه بر قاطعیت و تسلط به قوانین و مقررات؛ پاک دست، صادق، با نظم ترین و قابل اعتمادترین افراد باشد.

رسولی در ادامه خاطر نشان کرد: مسئولین مالی همچنین بایستی اطلاعات خود را در حوزه اجرایی و فنی بروز نگه داشته و با نگاه نظارتی و تسهیلگری در امور اجرایی با تحلیل درست و هوشمندانه برای مدیران استان ها مشاورین خوبی باشند.

لازم به ذکر است در خاتمه این همایش از مسئولین مالی برتر کشوری با حضور مهندس رسولی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تجلیل به عمل آمد.

 


اخبار برگزیده