اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

در خاتمه همایش مسئولین مالی شرکت خدمات حمایتی کشور با حضور مهندس رسولی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، مهندس ملازده عضو هیأت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی، مهندس منصوری عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر پوررمضان مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استان ها، مهندس خون زر ذیحساب و مدیر امور مالی، دکتر نظری مدیر حسابرسی و بازرسی و مهندس عطائی سلامی مدیریت استان خراسان رضوی با اهداء لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

 


اخبار برگزیده