اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس رسولی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای کشاورزی به منظور حمایت، تشویق در تولید تا مرحله خودکفایی و رفع مشکلات با تولیدکنندگان استان دیدار و گفت و گو نمود.

 


اخبار برگزیده