اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از صدور 121246 فقره حواله الکترونیکی برای توزیع انواع کود شیمیایی در سطح این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، بهروز الیاسی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اعلام این خبر گفت: به منظور توزیع کودهای یارانه ای بر اساس الگوی کشت، از ابتدای سال  1402 تا پایان تیر ماه تعداد 121246 فقره حواله الکترونیکی برای دریافت سهمیه کود به بهره برداران بخش کشاورزی استان صادر گردیده است.

اخبار برگزیده