اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

سید  صمد ضیائی مدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، در تیر ماه سال1402 ، 1765 تن  انواع کود شیمیایی  ازته ، فسفاته و پتاسه بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  گرگان، به انبار کارگزاران متقاضی حمل گردید تا بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع گردد.

 

کلمات کلیدی : ارسال کود گرگان
اخبار برگزیده