اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نمونه برداری پارت تکمیلی کود سولفات پتاسیم پودری در انبار سازمانی  مرکزی رشت از شرکت پتروشیمی ارومیه بدون حضور نماینده توسط کارشناس بازرگانی این شرکت مذکور روز سه شنبه مورخ 4 مرداد ماه  1402 خبر داد.