اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

روز یک شنبه 15 مرداد 1402 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان با همراهی حمیدرضا جاریانی مدیر محترم حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از انبارهای سازمانی بازدید نمودند .

آقای جاریانی ضمن بررسی وضعیت نیروهای حفاظتی ، دوربین های مدار بسته و موقعیت انبارها ، حراست از انبارها را مهمترین مسئله دانستند .

در ادامه آقای ادیبان پس از بررسی آخرین وضعیت موجودی کود های ازته و فسفاته ، صفافی و چیدمان کیسه ها ی مذکور ؛ نکات لازم را به مسئول انبارها خاطر نشان کرد .