اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای سال 1402 تا پایان مرداد توانسته ایم 4000 تن از سهیمه کودهای پتاسه استان اصفهان را تامین نماییم

کلمات کلیدی : تامین کود اصفهان
اخبار برگزیده