اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در مرداد 1402 توانسته ایم 5500 تن کوده شیمیایی اوره سهمیه کشاورزی استان اصفهان را توزیع نماییم

کلمات کلیدی : توزیع کود اصفهان
اخبار برگزیده