اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود در سال 1402 علی‌رغم همه چالش‌های در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی توانسته ایم با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان میزان2000 تن کود فسفات 13% سهمیه فسفاته کشاورزی استان اصفهان را جهت کشت پاییزه در استان ذخیره سازی نماییم

اخبار برگزیده