اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان از بوجاری مقدار 60 تن بذر در شهرستان ایرانشهر خبرداد. عملیات بوجاری در انبار شهرستان ایرانشهر توسط نیروهای مستقر در انبار انجام گرفت.