اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ضرورت و اهمیت تامین کود سولفات پتاسیم پودری براساس جدول نیاز کودی استان و تقویم زراعی جهت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات استان ( برنج، چای، زیتون، کیوی، مرکبات، کلزا، سبزی و صیفی، سیاه ریشه ها، گیاهان دارویی ، زراعت چوب، آبزی پروری، گیاهان زینتی و...)گفت و از توزیع بیش از  456 تن کشاورزی سولفات پتاسیم پودری از ابتدای سال جاری (نه ماهه) از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان خبر داد.

 

اخبار برگزیده