اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

در این نشست که مدیر عامل اتحادیه میامی نیز حضور داشت، درخصوص اهمیت حفظ تعامل تشکل‌های تعاونی روستایی و تولید با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بحث و گفتگو شد

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان محمود خدابخشی توضیحاتی در خصوص چگونگی عملکرد و سطح زیر کشت منطقه میامی پرسیده و شرایط منطقه را مورد بررسی قراردادند