اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

سیامک بیگی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام  از اجرای کنترل کیفی و نمونه برداری از کود سوپرفسفات تریپل خبر داد.

سیامک بیگی با اعلام این مطلب افزود:به منظور کنترل کیفی و نمونه برداری از کودهای تولید داخل وارده به انبار سازمانی قبل از توزیع، کمیته نمونه برداری از 200 تن کود تولیدی شرکت کیمیا داران کویر یزد  نمونه برداری گردید.

 

 

اخبار برگزیده