اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

سیامک بیگی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام  از بازدید  کارشناسان  پایش  مواد کودی  در راستای اجرای دستورالعمل تامین و توزیع کود شیمیایی و نظارت کامل بر عملکرد فرآیند خرید و توزیع کود شیمیایی توسط کارگزاران شهرستان دشت عباس (4 مورد) مورخ 21 بهمن ماه سالجاری خبر داد.

 بیگی  با بیان اینکه  نظارت منظم و مستمر بر توزیع کودهای شیمیایی  در سطح  شبکه کارگزاری ها امری  ضروری است  افزود: کارشناسان پایش کودی این شرکت با توجه به وظیفه حاکمیتی و نظارتی سازمان بر تشکل‌های تعاونی و کارگزاران بخش خصوصی از تمامی امکانات موجود جهت افزایش نظارت های پیشگیرانه از تخلف در امر توزیع کود استفاده می کنند.

 

کلمات کلیدی : کود بازدید کارگزار پایش
اخبار برگزیده