اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از پیگیری بعمل آمده برای تامین 3865 تن کود از مبادی و تولیدکنندگان داخلی که وارد انبارهای سازمانی و انبار کارگزاری شده است خبر داد.

وی افزود: در ماه گذشته مقدار 1079 تن در انبار سازمانی رشت تخلیه  شد.

همتی گفت: انواع کود های شیمیایی فسفاته و پتاسه از مبادی از شرکت های تولید کننده و همچنین در انبار کارگزاران شرکت در سراسر استان تخلیه شد و بر اساس پهنه بندی توزیع در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

 

اخبار برگزیده